آخرین اخبار
سرمقاله

ماموریت پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

شاید در ابتدای امر چنین به نظر برسد که مشاغل مربوط به آموزش های فنی و حرفه ای مشاغل سطحی و اُپراتوریست و کارکرد آن ها ناشی از پژوهش و تحقیقات جامع تری مانند اختراعات و اکتشافات بزرگی است که فقط باید در حد آموزش های کاربری به آن ها توجه شود.

اما اگر نگاهی همه جانبه و جامع به جایگاه این مشاغل داشته باشیم متوجه خواهیم شد که بخش اصلی صنعت  و مهارت در این سطح از فعالیت ها قرار گرفته است.  ادامه مطلب

ارسال های مردمی

نظرسنجی
مهم ترین نیاز نخبگان و استعدادهای برتر مهارتی:

کد امنیتی :
همایش ها و کنفرانس های ملی و بین المللی